• Tag Sakaguchi Kentaro

    Résultats pour la recherche du tag Sakaguchi Kentaro :
  • ...DDL VOSTFR : Dubu Fansub     Kiritani Mirei (Matsuzaki Hatori) Yamazaki Kento (Terasaka Rita) Sakaguchi Kentaro (Hiromitsu Kosuke) Fukuda Ayano (Nakajima Kyoko) Hamada Mari (Mère de Rita) Negishi Himena (Hatori enfant) Takahashi Maryjun (Emi) Takeuchi Riki (Homme de la cafétéria) Wagatsuma...

    Lire la suite...